زنگی به سبک شعر نو

خسته شدم از زندگی قصیده وار

دوست دارم شعر نو زندگی کنم

دوست دارم به آنی لحظه هامو بسازم

بدون فکر

عصیان چه کلمه ارضا کننده ای شده برای من

چه انقلاب زیبایی

شورش در مقابل زندگی به سبک ساعت

چه گستاخانه است بها دادن به خروس

حالا دیگه

دوست دارم خفگی را تو یک رودخونه وحشی تجربه کنم

تا زندگی تو یک برکه راکد

خداکنه زودتر پاهام سر بخوره از روی این سنگ احتیاط

با مخ  این جایگاه تعقل   برم تا عمق بی پروایی

خدایابه وجاهت و جلال و عظمتت

غرقم کن در گستاخی

/ 0 نظر / 17 بازدید