نشانه های آخر الزمان

از زبان حضرت رسول (ص) و امیرالمومنین(ع)

 

 

ـ آلات لهو و لعب در رهگذر مردم آشکارا به کار گرفته می شود و کسی جرات نمی کند از آن جلوگیری کند.

ـ مرد را بخاطر پوشیده نگاه داشتن همسرش سرزنش می کنند.

ـ هنگامی که روابط نا مشروع شیوع پیدا می کند زلزله زیاد می شود.

ـ مردها خود را شبیه به زنان و زنان خود را شبیه به مردان می نمایند.

ـ هنگامی که زنها جامعه مردان را بپوشند و پوشش حیا از آنها گرفته می شود.

ـ کسی که امر به معروف می کند خوار می شود و کسی که مرتکب گناه می شود مورد ستایش قرار می گیرد.

ـ گناهان علنی می شود و محرمات الهی سبک شمرده می شود.

ـ عفاف و خویشتن داری از جامعه رخت بربندد و شیطان بر همگاه چیره می شود.

ـ برای مردم روزگاری می رسدکه تنها هم و غمشان شکم آنها می شود و شرف آنها تجملات زندگی می گردد.

ـ زمانی می آید که مردم گرگ درنده می شوند و هر کس گرگ نباشد او را می درند.

ـ می بینی که گوش دادن به قرآن برای مردم بسیار سنگین است و گوش دادن به صداهای باطل آسان و شادی بخش شده است.

                                                   ((بحار الانوار علامه مجلسی(ره) جلد ۵۲ ))

/ 0 نظر / 12 بازدید