می فروشم تا زنده بمانم

کلیه در ازای نان

آدم یاد درس اجتماعی دوران راهنمایی می افته یاد معامله پایا پای. وای از اون روزی که آدم برای سیر کردن شکمش مجبور به حراج گذاشتن بدنش بشه.

هدیه کردن اعضای بدن زیبا ترین کاریه که یک شخص می تونه انجام بده اما فروش اون برای سیر کردن شکم خود و زن و بچه وحشتناک.البته وحشتناک نه برای خود شخص بلکه برای ما که از بیرون به این قضیه نگاه می کنیم ٬ تو دین و مذهب ما آمده که اگر شخصی شب با شکم سیر بخوابه و همسایه اون گرسنه باشه اون شخص مومن نیست.پس ما ها باید حساب کار خودمونو بکنیم .چون تو شهری و کشوری زندگی می کنیم که فقر و گرسنگی تا جایی پیش رفته که برای بدست آوردن لقمه نونی که انگ حرام بودن بهش نخورده باشه باید وجود فیزیکی خود رو به حراج گذاشت.

             وای بر این روزگار

                            وای ...

/ 0 نظر / 24 بازدید