اسلام و مسائل جنسی

بحران بلوغ

نشانه های بلوغ در پسران:

بلوغ در پسران بطور متوسط بین سنین ۱۴ تا ۱۷سالگی صورت میگیرد و قسمتی از نشانه های آن بدین شرح می باشد:دستگاه تناسلی رشد می کند ؛ قد بلند میشود؛ رشد کمی در غده ی پستانها حاصل می شود؛زیر بغل و سرچانه مو میروید؛صدا درشت و دورگه می شود ؛جوشهای سیاه رنگی روی بینی و چانه نمایان میشود؛برآمدگی زیر گلو برآمدهخ تر میگردد؛موهای سبز رنگ مانند خطی پشت لب بالا نقش می بندد ؛احتلام دست میدهد و خلاصه جوان دستخوش غرائز جوشان جنسی قرار میگیرد.

نشانه های بلوغ در دختران:

در دختران بطور متوسط در محیطهای معتل  بلوغ در سالهای بین ۱۳تا۱۶ سالگی بجود می آید در این بحران دختربا رگل و عادت ماهیانه آشنا می شود ؛لگن خاصره رشد بیشتری پیدا می کند ؛ گردی پستانها بزرگتر میشود؛تغییرات موضعی دست می دهد.

فراموش نفرمایید معیاری را که برای بلوغ پسران و دختران گفتیم معیاری معمولی است ولی بعلت شرائط مختلف مانند آب و هوا بهمین مناسبت سن بلوغ پسران و دخترات تفاوت می کند و خلاصه این قاعده استثنائی هم دارد و در محیط گرمسیر بلوغ زودتر دست میدهد مثل اینکه در حبشه که محیط گرمسیر است (( دختر بین ۹ تا ۱۰ سال بالغ می شوند)) و بعکس در محیط های سرد سیر بلوغ در پسران و دختران تا خیر می افتد.

پدران و مادرن فهیم در این برهه زمانی وظیفه مهمی در قبال فرزندانشان دارند و باید آنها را با این وظعیت آشنا سازند و آنها را تنها رها نکنندتا حوادثی خطرانک برای آنها پیش نیاید  مثلا در روزنامه اطلاعات سال ۱۸/۶/۱۳۳۷ص۱۶ نوشته شده بود :دوشیزه ی چهارده ساله ای به نا ((فرخ ترابی)) که((بعادت ماهانه)) دچار شده بود .بعلت عدم اطلاع از اینگونه عوارض برای اینکه مورد تهمت قرار نگیرد با نفت خود را آتش زد!!!!!!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید