خرید و فروش قبر

بورس پررونق

 

مسکن بعد ازمرگ

 

 

 

بهشت زهرا هفته پررونقى پیش رو دارند. پیش بینى مى شود، افزایش تقاضا براى قبر در هفته آینده به اوج خود در سال جارى برسد. سازمان بهشت زهرا اعلام کرد، قیمت قبر را در سال جارى افزایش نمى دهد. بدنبال این اعلام، تقاضاى قبر مازاد بر متوفیان روبه فزونى گذاشته است. مطابق اعلام سازمان بهشت زهرا با لحاظ تورم ۱۵ درصدى اقتصاد، قیمت قبر در سال جارى به همین میزان نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. به همین دلیل شهروندان تهرانى براى استفاده از فرصت یک ساله خرید ارزان قبر به بازار قبر هجوم آورده اند. هم اکنون هر قبر در بهشت زهراى تهران بین ۱۲۰ هزار تا ۵ میلیون تومان خرید و فروش مى شود. در خصوص هزینه کفن و دفن نیز سازمان تأمین اجتماعى دو تعرفه متفاوت در خصوص کفن و دفن در شهرهاى پرجمعیت و کم جمعیت تعیین کرده است که بر اساس این تعرفه ها، هزینه کفن و دفن بیمه شدگان از سوى سازمان تأمین اجتماعى پرداخت مى شود. بر اساس تعرفه تعیین شده، سازمان تأمین اجتماعى بابت فوت بیمه شده و مستمرى بگیر اصلى در شهرهاى بالاى ۵۰۰ هزار جمعیت، ۱۰۰ هزار تومان پرداخت مى کند و بابت فوت بیمه شده اصلى که در شهرهاى کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت سکونت دارد، ۷۵ هزار تومان پرداخت مى کند.

هم اکنون هزینه خدمات یک متوفى در بهشت زهرا ۸۰ هزار تومان است

                                                                                                              مآخذ 

 

/ 2 نظر / 43 بازدید
محمدرضا شهرناز

دو قطعه قبر واقع در قطعه ی 70 بهشت زهرا (سلام الله علیها ) قیمت هر قبر 45 میلیون تومان شماره تماس : 09126475798

محمد

قبردوطبقه قطعه۷۴نزدیک متروباسندمیفروشم۰۹۳۳۰۶۶۶۰۵۷