دخترکان روسپی

دخترکان روسپی این دیار

به کدامین گناه

به کدامین جرم

خفته در حریق پر هوس  وحشت زا

دخترکان روسپی این دیار

چه شد

که در فرار از سوز روزگار

پناه به آغوش سوزان هوس برده اید

دخترکان روسپی این دیار

دردتان کم نیست که بتوان

درکتان کرد و هم دردتان بود

درد دارید به تعداد ستارگان پر هوس  چشمک زن

دخترکان روسپی این دیار

امید به روزگاری دارم

که فقط

دخترکان این دیار خوانده شوید.

/ 0 نظر / 18 بازدید