دکتر شهید علی شریعتی مزینانی

ژول ورن باعث تعجب همه شده لوناردو داوینچی هم همینطور .  چرا؟!               چون فکر و اندیشه اونها با فکر و اندیشه این قرن و این دوره برابری می کرد.   چیزهایی رو به نمایش می گذاشتند که در دوران انها بی ارزش و پوچ جلوه می کردو بعد ها به نبوق انها پی برده شد و به وسعت دید آنها  احسنت گفته شد . اما در دوران و سالهای اخیر نیز همچنین چهره ای جلوه کرد اما حرف اون هم در زمان خودش و هم در زمان اینده  در خور توجه بود کسی که در حال حاضر بعد از گذشت سالیان سال از  مرگ فیزیکی(شهادت) او هنوز هم صدایش در سوتکی  که  با کلمام شیوا و رسایش ساخته به گوش می رسد.دکتر شریعتی کسی بود که گذشته را به حال و حال را به آینده پیوند می داد. کسی که از درد دردمندان می نالید و همین موجب شد که همیشه  به قول دکتر  سه قدرت حاکم ( زور - زر - تذویر) به دنبال خفه کردن این صدای اعتراض آمیز باشند. اما  نمی دانستند که شهادت خود نقطه عطفی در رسالت این بزرگ مرد دوران می تونه باشه.

/ 0 نظر / 12 بازدید