زنان

قلب زن پرتگاهی است هولناک که عمق آن را نمی توان حدس زد

                                                                                               ( لامارتین )

 لبخند زن در دو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوقش می گوید دوستت دارم و دیگر هنگامی که برای اولین بار به روی کودک نوزادش لبخند می زند .

                                                                                         ( ویکتور هوگو )

 زن تنها حریفی است که پس از شکست مطالبه خسارت و غرامت می کند .

                                                                                              ( ناشناس )

 زن زیباترین و با ارزش ترین  تحفه آسمانی است .

                                                                                                 ( میلتون )

 بهتر است برده شیطان باشید تا غلام زن .

                                                                                                 ( شللی )

 هر چیزی که در زندگی من یافت می شود نتیجه صمیمیت و همکاری زن من است .

                                                                                           ( کنفسیوس )

 مردها را شجاعت به جلو می راند و زن ها را حسادت .

                                                                                              ( برنادشاو )

 زنها مارا جستجو می کنند که آنها را درک کنیم نه آنها را دوست بداریم.

                                                                                           ( اسکاروایلد )

 در زندگیم دوبار زانو زدم یکبار برای آفریدگارم و یکبار برای محبوبم.

                                                                                                 ( شللی )

 یک زن قشنگ . نیکو صورت در نظر زیباست ؛ولی یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب انسان جای دارد .

                                                                                                 ( ناپلئون )

 وقتی زنی از زیبایی زن دیگر تعریف می کند در زشتی او شک ندارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید