فاطیما

آخرین باز مانده فاطیما درگذشت
 لوسیا دیانتوس، آخرین بازمانده از سه دختر چوپانى که هشتاد و هشت سال پیش مریم مقدس را در زیر یک درخت بلوط ملاقات کردند و در حضور پنجاه هزار نفر تماشاگر با او به گفت وگو نشستند در سن ۹۷ سالگى در صومعه کار ملیت، محلى در مرکز کشور پرتغال درگذشت.


لوسیا در سال ۱۹۰۸ در خانواده اى روستایى به دنیا آمد و در سن ۹ سالگى زمانى که به همراه دختر عمو هایش جاسینکا و مارتا گوسفندان را به اطراف روستاى آل جاسترل مى بردند، فرشته اى را مشاهده کردند که خود را فاطیما نامید و شش دفعه متوالى بر سر محل قرار خود با دختران آمد و براى آنها معجزاتى انجام داد. دختران که خانواده  خود را از ماجرا مطلع کرده بودند در ابتدا با انکار آنها مواجه شدند اما در آخرین بار توانستند در حضور گروهى پنجاه هزار نفرى که از سراسر جهان مسیحیت براى دیدن معجزه مریم مقدس به آن روستا آمده بودند با او به سخن بنشینند و تماشاگران نور هاى رنگارنگى را مشاهده کردند که سرتاسر آسمان را پوشاند و بارانى عجیب که از آسمان صاف و آفتابى شروع به باریدن کرد.
از آن پس محل مورد نظر به زیارتگاهى پرشکوه براى کاتولیک هاى سراسر جهان مبدل شد و فاطیما نام گرفت، دختران به صومعه رفتند و در آنجا مقیم شدند تا آن که در سال ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ جاسینکا و مارتا از دنیا رفتند و لوسیا آخرین بازمانده گروه دختران نیز در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۵ درگذشت. مردمان سراسر جهان و به ویژه مسیحیان کاتولیک که لوسیا را در حد یک قدیسه مورد احترام و تکریم قرار مى دادند در طول حیات او چندین بار پیش گویى هایى از او دیدند که ارزش و اعتبار این خواهر روحانى را در نزد آنها دو چندان کرد. نخستین پیشگویى او درباره وقوع جنگ جهانى دوم، چندین سال پیش از آغاز جنگ بود.
لوسیا بار ها تذکر داده بود که جهنمى وحشتناک جهان را در برخواهد گرفت. وى همچنین چندین ماه قبل از ترور پاپ ژان پل دوم در ۱۳ مه ۱۹۸۱ این اتفاق را پیش بینى کرد و حتى برخى افراد معتقدند که عدم موفقیت ترور پاپ به دلیل اطلاع و آماده باش او بوده است، این گونه بود که پاپ پس از آن که از گلوله مستقیم محمدعلى، مسلمان اهل ترکیه در میدان سن پیتر جان سالم به در برد لوسیا را فرشته نجات خود خواند و به دیدار او رفت.
آخرین اخبارى که از لوسیا سانتوس در رسانه   هاى عمومى منتشر گشت خبر ملاقات مل گیبسون کارگردان مشهور آمریکایى با او در جولاى سال ۲۰۰۴ بود. گیبسون فیلم مصائب مسیح را به او تقدیم کرد و در عوض از لوسیا خواست تا براى او دعا کند. این راهبه مسیحى در حالى دنیا را ترک کرد که در سال هاى اخیر عمر خود فعالیت گسترده اى را براى توجه افکار مسیحیان جهان به جدیدترین پیش گویى خود آغاز کرده بود، نوشتن نامه به مراکز مسیحى سراسر جهان دیدار ها و ملاقات هاى مکرر با پاپ و نمایندگان او از جمله مهم ترین دلمشغولى هاى وى در سال ها و روز هاى آخر عمر بود.
لوسیا سانتوس در آخرین ملاقات خود با پاپ ژان پل دوم گفته بود که در خواب مریم مقدس را بسیار پریشان و آشفته حال دیده است و وقتى علت را جویا شده مریم مقدس پاسخ داده بود قرن جدید، قرنى بسیار سخت براى مسیحیان جهان خواهد بود و من از پریشانى فرزندانم، پریشانم.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید