۲۵۰۰سال فراموش شده

سلام

این بار هم چرا یی دیگر

چرا؟ ماایرانیها که ۲۵۰۰سال تمدن رو به دوش می کشیم و یکی از لوحهای افتخارمون داشتن شاهی به عظمت و بزرگی کوروش کبیر ه که باعث بالیدن ایرانیان به اولین منشور حقوق بشر در دنیاست می باشه ٬باید بعد از ۲۵۰۰ سال چنان وحشی و بی تمدن بشیم که به قبور درگذشتگان دیگر ادیان حمله ور بشیم؟ به راستی چرا؟

به چه بهایی؟؟

بعد از گذشت از تمدنه به این پر باری  و رسیدن به دین باز هم می بینم که در این دین مردی به بزرگی علی مرد جهاد ٬مرد رحمت ٬مرد مهربانی و .... امیر دلها از ستمی که به زنی یهودی شده بود به خشم میاد و از اعماق وجودش فریاد می کشه که اگر کسی از این ننگ بمیرد بجاست.پس چرا؟ تا به این حد دین و مذهب ما حقیر شده ؟که برای تثبیت و ثابت کردن باید به قبور و استخوانهای پوسیده  حمله ور باشیم؟دینی که علی الگوی جهاد و مبارزه در راه احیاء حقه.کسی که در جنگ هیچ گار زره بر پشت نداشت چون همیشه در مقابل دشمن بود و نه پشت به دشمن و مردانه مبارزه می کرد.حالا اگر قرار هم بر مبارزه با دیگر ادیان برای  برای  برای  احیاء حق باشد باز هم این راه و رسمش نیست.والا دیگه نمی دونم چی بگم. چندتا عکس منو برزخی کرده بود  عکسهایی که گفته می شه مربوط به قبرستان بهائیان در یزد ه که دوسال پیش توسط عده ای ناشناس تخریب شده.این موضوع خیلی برام درد آور بود و مجبورم کرد چیزی بنویسم که لااقر خودمو خالی کرده باشم.

/ 0 نظر / 16 بازدید