کمک به بچه های نیازمند

سلام به تمامی دوستان عزیز و گلم.

بچه ها جدیدن به یک سایت بسیار خوب و ارزشمند برخورد کردم که تلاش می کنه برای کمک به بچه هایی که نیازمند به کمک هستن و از طریق اینترنت برای اونها کفیلی پیدا می کنه که هر کفیل بسته به درآمد و شرایط خودش برای کودکان تحت تکفلش ماهیانه در نظر میگیره.

بد ندیدم که لیست آلبوم بچه ها رو اینجا بزارم و شرایط هر کدوم رو هم خود شما عزیزان ببینید که اگر براتون مقدور بود در جهت این کار خیر حرکتی رو شروع کنیم و در این سایه عضو شیم. بنیاد کودک

دوستانی که از شرایط خوب مادی برخوردار هستن می تون با عضویت در این سایت از شرایط خوب معنوی هم برخوردار باشن.امیدوارم  روزی برسه هیچ بچه  ای  فقیر و نیازمند نباشه.

بچه هاى ناشنوا o      بچه هاى نابینا o     بچه هاى سرطانى o       :آلبوم عکس
    بچه هاى یتیم مستعد o     بچه هاى فقیر مستعد o                   

جستجوى مددجوo      بچه هاى بااولویت بالاo    تمام بچه ها o                    86 :تعداد بچه هاى نیازمند  

 

277 : شماره پرونده متقاضی 12 /10 /1385 :تاریخ ثبت پرونده لاله16ک : شماره عضویت خدیجه :نام ایران :از کشور صحنه :از شهر 18 :سن درباره خدیجه بیشتر بدانم

    کفیل خدیجه میشوم

 

289 : شماره پرونده متقاضی 28 /5 /1384 :تاریخ ثبت پرونده لاله1ک : شماره عضویت سیده زهرا :نام ایران :از کشور قم :از شهر 17 :سن درباره سیده زهرا بیشتر بدانم

    کفیل سیده زهرا میشوم

 

293 : شماره پرونده متقاضی 20 /7 /1385 :تاریخ ثبت پرونده لاله5ک : شماره عضویت فهیمه :نام ایران :از کشور قم :از شهر 17 :سن درباره فهیمه بیشتر بدانم

    کفیل فهیمه میشوم

 

473 : شماره پرونده متقاضی 20 /7 /1385 :تاریخ ثبت پرونده شقایق43ک : شماره عضویت عباس :نام ایران :از کشور باغ ملک :از شهر 16 :سن درباره عباس بیشتر بدانم

    کفیل عباس میشوم

 

814 : شماره پرونده متقاضی 13 /10 /1385 :تاریخ ثبت پرونده شقایق201 : شماره عضویت مرتضی :نام ایران :از کشور کرمانشاه :از شهر 18 :سن درباره مرتضی بیشتر بدانم

    کفیل مرتضی میشوم

 

920 : شماره پرونده متقاضی 20 /7 /1385 :تاریخ ثبت پرونده لاله459 : شماره عضویت سیمین :نام ایران :از کشور شهرری :از شهر 16 :سن درباره سیمین بیشتر بدانم

    کفیل سیمین میشوم

 

1459 : شماره پرونده متقاضی 17 /12 /1384 :تاریخ ثبت پرونده لاله768 : شماره عضویت زیبا :نام ایران :از کشور مشهد :از شهر 15 :سن درباره زیبا بیشتر بدانم

    کفیل زیبا میشوم

 

1476 : شماره پرونده متقاضی 26 /2 /1385 :تاریخ ثبت پرونده لاله814 : شماره عضویت مرضیه :نام ایران :از کشور مشهد :از شهر 18 :سن درباره مرضیه بیشتر بدانم

    کفیل مرضیه میشوم

 

1498 : شماره پرونده متقاضی 20 /1 /1386 :تاریخ ثبت پرونده لاله824 : شماره عضویت شهناز :نام ایران :از کشور نمین :از شهر 18 :سن درباره شهناز بیشتر بدانم

    کفیل شهناز میشوم

 

1504 : شماره پرونده متقاضی 28 /5 /1384 :تاریخ ثبت پرونده لاله821 : شماره عضویت سمیرا :نام ایران :از کشور نمین :از شهر 15 :سن درباره سمیرا بیشتر بدانم

    کفیل سمیرا میشوم

بعدى

صفحه: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

جستجو در آلبوم     بچه هاى نیازمند به کمک اضطرارى

 

/ 1 نظر / 57 بازدید